• 0 342 317 23 00- 0 342 317 23 60

Bu laboratuarda, HPLC(Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ) cihazı, UV-VIS spektrofotometre,FTIR cihazı,PARTICLE SİZE DİSTRİBUTİON cihazı,TEXTURE cihazı,VİSCOSİMETRY(rheometry) ÖLÇÜM cihazı,DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre) cihazı,POLARİMETRE cihazı,POLARİZE IŞIK MİKROSKOBU,SONİPREP CİHAZI,ULTRASONİC SU BANYOSU,HOMOJENİZATÖR VE DEONİZE ULTRA SAF SU cihazı bulunmaktadır. HPLC( yüksek basınçlı sıvı kromatografi) cihazı ve örnek hazırlama ekipmanları ile birlikte vakum pompası bulunmaktadır. Sıvı kromatografisi cihazında UV-Absorbans dedektörü , Fluoresans Dedektörü ve RID dedektörü mevcuttur. Bu dedektörleri kullanarak gıda maddelerinde çeşitli vitaminlerin analizi, fenolikler, karotenoidler, klorofil ve antosiyanin gibi doğal gıda pigmentlerinin analizi ve gıdaların yağ asit kompozisyonu incelenmektedir. Bu laboratuarlarda,DSC( Diferansiyel Taramalı Kalorimetre) ile çeşitli gıda bileşenlerinin termal özellikleri incelenebilmektedir. Ayrıca mevcut VİSCOSİMETRY (rheometre) ile gıdaların akış özellikleri ve Texture Analyzer cihazı ile gıdaların dokusu detaylı olarak araştırılabilmektedir.