• 0 342 317 23 00- 0 342 317 23 60

İşbirliği Türü: Gaziantep İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile yapılan Ar-Ge ve ürün geliştirme işbirliği

İşbirliği Süresi: 2 yıl

İşbirliği Kapsamı: Bu işbirliği arı ürünlerinden ürün geliştirmek ve elde edilen ürünlerin kimi kalite parametrelerinin incelenmesini kapsamaktadır.

Danışman: Medeni MASKAN