• 0 342 317 23 00- 0 342 317 23 60

Gıda Mühendisliği Bölümü Öz Görevi

      Hammaddeden tüketime kadar gıdaların üretim aşamalarında güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edilmesi, ekonomik sistemlerin tasarlanması ve sürekliliğin sağlanması için gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip, yenilikçi, uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve mühendislik konularına hâkim gıda mühendisleri yetiştirmek, temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak ve birikimini gıda sanayi ve toplumun faydasına sunmak, Gıda Mühendisliği Bölümünün Özgörevidir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öz Görüşü

      Gıda Mühendisliği Bölümü’nün öz görüşü, öğrencilerine sürekli gelişim anlayışıyla eğitim veren, öğrenim ve araştırma becerisini kazanmış mezunlar vermeye devam etmek, bilimsel araştırmalar yapan, birikimini toplumun yararına sunan ve insanlığın sorunlarına duyarlı, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin,  kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, alanında uluslararası düzeyde önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır