• 0 342 317 23 00- 0 342 317 23 60

.

PROGRAMIMIZIN KALİTE SİSTEMİ VE AKREDİTASYONU İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİĞİ

 

Bölümümüzün Eğitim Çıktıları ve Program Çıktıları doğrultusunda eğitim-öğretimini dünyadaki ve Türkiye’deki reel duruma göre sürekli iyileştirip güncellemekteyiz. Bu doğrultuda yapılan bazı çalışmalar özetle aşağıda sıralanmıştır:

 

1) Her dönem sonunda öğrencilere 2 tane anket verilmektedir:

a) Öğretim elemanı değerlendirme anketi (Burada öğretim elemanının ders işleyişiyle ilgili durumu sorgulanmaktadır)

b) Ders anketi (Dersin amacına yönelik çıktılarının öğrenciler tarafından alınıp alınmadığı veya ne kadar alındığı sorgulanmaktadır. Anketten elde edilen veriler sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarla karşılaştırılmaktadır)

 

2) Her dönem sonunda ilgili öğretim üyesi tarafından Ders Dosyası hazırlanır ve bölümün MÜDEK komisyonuna teslim edilir. Bölümümüzde Ders  Dosyalarının incelenmesi için bir mekanizma mevcuttur. Buna göre, her ders için hazırlanan Ders Dosyasını incelemek üzere İç Denetçi diye adlandırılan 1 öğretim üyesi atanır. İç Denetçi, İç Denetim Kontrol Listesinde cevapları Evet/Hayır olacak şekilde hazırlanan 12 tane soruya göre dosyayı inceler ve bir rapor hazırlar. Eksik tespit edilmesi halinde ilgili öğretim üyesine eksiğin giderilmesi için bilgi verilir.

 

3) Her dönem sonunda İntörn uygulamasına giden öğrencilere 2 bölümden oluşan bir anket verilir.

         Birinci bölümde Bölümümüz müfredatının değerlendirilmesi,

         İkinci bölümde ise Program Çıktılarının değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 

4) Her dönem İşveren Anketi yapılmaktadır. Burada İşveren, çalıştırmakta olduğu mezunumuzun aldığı eğitimin niteliğini ve alandaki karşılığını sorgulayacak şekilde hazırlanan ve Program Çıktılarına benzeyen sorulara cevap verir.

 

5) Her dönem mezunlarımıza anket yapılmaktadır. Bu ankette, mezunumuzun almış olduğu eğitimin, program çıktılarını karşılayıp karşılamadığına dair sorulan sorulara cevap vermesi istenir.

 

6) Periyodik olarak Çalışan Memnuniyeti anketi yapılır.

 

7) Eğitimin her aşamasında paydaşlardan alınan geri dönüşler ile çıktıların ne kadar karşılandığı (anket verileri, sınav verileri) dönemlik ve yıllık olarak ilgili

MÜDEK Komisyonu tarafından rapor halinde hazırlanır.

 

Bu çalışmalardan elde ettiğimiz geri bildirimler doğrultusunda programımızın eğitim ve öğretimini güncelleyerek kalitesini yükseltmeye çalışmaktayız.