• 0 342 317 23 00- 0 342 317 23 60

Gıda Mühendisliği Bölümü

Lisans ve Lisansüstü ders içerikleri;

http://fe.gantep.edu.tr/upload/files/Ders%20%C4%B0%C3%A7erikleri%202024.pdf