• 0 342 317 23 00- 0 342 317 23 60

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi Bünyesinde 1976 yılında kuruluşuna başlanan Gıda Mühendisliği Bölümü, ilk mezunlarını 1984 yılında vermiştir. Haziran 1987'de Gaziantep Üniversitesi'nin kurulması ile ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi bu Üniversiteye bağlanmış ve eğitimine aynı şekilde 100 İngilizce olarak devam etmektedir. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde öğrenciler gıda üretim tekniklerini uygulama, teknoloji ve ürün geliştirme, ünite ve fabrika düzeyinde proses tasarımı ve işletme koşullarının optimizasyonu, fizibilite çalışmaları, danışmanlık ve her türlü gıda maddesini kontrol edebilecek şekilde yetiştirilmektedir. Gıda Mühendisliği Bölümü'nde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Gıda Mühendisliği Ana Bilim dalı programı çerçevesinde lisansüstü ve doktora eğitimi de yapılmaktadır. Bu programlarda yer alan derslerin tamamı da 100 İngilizce olarak verilmektedir. Gıda Mühendisliği Bölümü'nde Üniversite-Sanayi ilişkileri kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları da yürütülmektedir. Ayrıca Öğretim Üyeleri teknik danışmanlık yaparak sanayicilere yardımcı olmaktadırlar. Gaziantep Gümrüğü'nden ve sanayicilerden değişik gıda analiz talepleri sağlanabilmektedir. Bölüm laboratuvarları için TSE'den laboratuvar yeterlik belgesi alınmıştır. 1998 Yılında yeni binasına taşınarak eğitime devam eden Gıda Mühendisliği Bölümünde öğrencilere açık bir bilgisayar odası ve çalışma salonu bulunmaktadır. Öğrenciler internete bağlanarak istedikleri bilgilere kolayca ulaşabilmektedirler. Uygulamalı eğitime ağırlık verilen Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yeterli donanıma sahip Genel Kimya, Biyoteknoloji , Kalite Kontrol, Mikrobiyoloji, Aletli Analiz ve Temel İşlemler Laboratuvarları yanı sıra Öğretim Üyelerine ait Araştırma Laboratuvarları da mevcuttur. Temel İşlemler laboratuvarında işletmelerde karşılaşılabilecek tüm proses ekipmanları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda öğrenciler Genel Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Gıda Kimyası, Aletli Analiz, Genel Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Gıda Kalite Kontrol ve Gıda İşleme derslerinin uygulamalarını yapmaktadırlar.

     Bölümümüz 2013 yılında İntörn Mühendis Uygulamasına geçmiştir. 7. Dönemin sonunda bütün derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler son dönemde (8. Dönem) bütün dönem boyunca  İntörn Mühendis olarak bir sanayii kuruluşunda çalışıp pratik bilgi ve sanayii tecrübelerini geliştirerek mezun olmaktadırlar.

     Gıda Mühendisliği Bölümü'nde 14 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi , 9 Araştırma Görevlisi, 5 İdari Personel ve 2 Yardımcı Personel bulunmaktadır.

     Eğitim ve öğretimde kalitenin sürekli arttırılması yönünde yapılan akreditasyon çalışmaları kapsamında MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) takımı 21-22-23 Aralık 2008 tarihlerinde bölümümüzü ziyaret etmiş, görüşmelerde bulunmuş ve incelemeler yapmıştır. MÜDEK tarafından, Gıda Mühendisliği Normal Öğretim Lisans Programımıza 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren 5 yıl süreli Akreditasyon Belgesi ve EUR-ACE etiketi verilmiştir. EUR-ACE, Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesidir. Bu eğitim standartlarına ulaşan mühendislik programlarına bu etiket verilmektedir. EUR-ACE etiketli programlar FEANI (European Federation of National Engineering Associations)’nin Eur Ing başlıklı eğitim gereksinimleri listelerinde otomatik olarak yer almaktadır. Eğitim Programımızda sürekli yapılan iyileştirme ve güncellemeler neticesinde  Bölümümüz Eğitim Programı, MÜDEK tarafından 30 Eylül 2024 tarihine kadar tekrar akredite edilmiş olup EUR-ACE etiketini de almıştır.